Co je JSDH

Zásahová jednotka Města Štíty je zařazena do kategorie JPO II/1.

Charakteristika jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů vybrané obce kategorie JPO II je složena z členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru na základě uzavření pracovně právního vztahu, nebo z členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání ve vedlejším pracovním poměru na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti se zřizovatelem jednotky, kterým je obec. Jednotka má územní působnost i mimo katastr obce, která je jejím zřizovatelem dle požárního poplachového plánu kraje.

2. Jednotka musí vyjet z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu v síle nejméně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu ve složení velitel, strojník a dva hasiči.

Rozdělení jednotlivých PO do stupňů požárního poplach pro JSDH Štíty.

   I stupeň:              II stupeň:           III stupeň:
  Štíty                  Bušín                Bohutín
  Horní Studénky         Drozdov              Postřelmůvek
  Hoštejn                Olšany               Rovensko
  Jedlí                  Klášterec            Ruda nad Moravou

  Písařov                Kosov                Bartoňov
  Bukovice               Svébohov             Hostice
  Březná                                      Hrabenov
  Crhov                                       Radomilov
  Heroltice                                   Štědrákova Lhota
  Zborov                                      Vyšehoří
  Jakubovice                                  Zábřeh
  Janoušov                                    Hněvkov
  Cotkytle                                    Pivonín
  Horní Heřmanice                             Václavov